Akumulator w wariacie kwasowo-ołowiowym, bo taki właśnie stosujemy w autach jest wariantem akumulatora elektrycznego opartego o ogniwa galwaniczne. (oferta akumulatorów) Został wynaleziony w roku 1850 przez niemieckiego fizyka – Wilhelma Sinstedena, choć pierwowzór był daleki od późniejszych udoskonaleń z których (o ironio!) korzystamy po dziś. Budowa akumulatora wbrew pozorom nie jest skomplikowana, dlatego postanowiliśmy pokusić się o charakterystykę najważniejszych jego elementów z uwzględnieniem ich roli i znaczenia.

Czym jest akumulator?

Biorąc pod uwagę względy konstrukcyjne, akumulator możemy zwyczajowo nazwać zestawem ogniw. Ogniwa te połączone są ze sobą elektrycznie i co ważne – nie posiadają spoiwa, tym samym będąc odseparowanymi poprzez cele w obudowie zamkniętej. Skrajne ogniwa wyposażone są w bieguny, a mówiąc ściślej – tzw. końcówki biegunowe. O nie postanowiliśmy zapytać eksperta – Alojzego Szymanowica.
„Wspomniane przez Pana końcówki biegunowe są tak naprawdę formą ściętych rożków o tej samej wysokości. Różni je z kolei średnica, a wszystko za sprawą znaków znanych nam z fizyki, czyli znaku dodatniego oraz ujemnego. Zadaniem owych biegunów jest rzecz jasna połączenie akumulatora z obwodem elektrycznym auta. Budowa zewnętrzna jest zapewne wszystkim znana, ponieważ każdy z nas miał do czynienia z klemami, które nakłada się, a następnie zaciska na bieguny akumulatora…”

Funkcja akumulatora

Znając opinię Pana Alojzego oraz wcześniej wspomniane cechy konstrukcyjne akumulatora można pokusić się o wysnucie wniosków. Z tych wynika, że akumulator dostarcza prąd względem obwodu elektrycznego auta także wtedy, gdy silnik pozostaje nieuruchomiony, bądź jego obroty są nade niskie. Z pomocą w tej sytuacji przychodzi inne urządzenie, czyli alternator. W momencie uruchamiania silnika – prąd do rozrusznika dostarczany jest właśnie z tytułowego urządzenia. Ten sam prąd gwarantuje słuchanie radia podczas postoju oraz zabawę reflektorami. W momencie, gdy silnik zostaje uruchomiony za przepływ prądu odpowiedzialny staje się właśnie wspomniany alternator.

W budowie akumulatora należy wyróżnić kilka kluczowych elementów

Oto one :
– obudowa akumulatora (blok służący obudowie i osłonie zestawów płytowych)
– ogniwo (zestaw złączonych ze sobą płyt dodatnich, bądź ujemnych oddzielonych separatorami)
– separator (element służący zapobiegnięciu stykania się płyt dodatnich oraz ujemnych)
– płyty dodatnie i ujemne (dodatnia o barwie brązowej, zaś ujemna o barwie szarej po naładowaniu)
– kratka (pełni rolę szkieletu konstrukcyjnego oraz przewodnika prądu elektrycznego)
– elektrolit (roztwór kwasu siarkowego w którym zanurzone są płyty dodatnie i ujemne)
Na zakończenie ciekawostka – w nowoczesnych akumulatorach coraz częściej stosuje się tzw. klemy pirotechniczne. (Klemy do samochodu – oferta ) Ich działanie uwarunkowane jest modułem odpowiedzialnym za działanie pasów oraz poduszek powietrznych. W ten sposób w przypadku kolizji klema pirotechniczna odpowiedzialna jest za rozłączenie obwodu elektrycznego.