Logistyka i transport międzynarodowy to branża, którą z czystym sumieniem można uznać za polską specjalność. Eksperci twierdzą, że na polskich ciężarówkach jeździ ponad połowa Europy i spora część Azji. Niskie koszty pracy i położenie na trasie ważnych szlaków komunikacyjnych sprawiły, że po otwarciu granic polskie firmy transportowe zaczęły się bardzo szybko rozwijać. Odpowiednie zarządzanie taką firmą nie jest jednak bynajmniej prostą sprawą.

Ubezpieczenie

Jedną z kwestii, o jaką trzeba zadbać przed wysłaniem tirów w trasę, jest ubezpieczenie. Ubezpieczone muszą być nie tylko samochody, ale również sam fracht a także odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności. Ubezpieczenie to co prawda nie jest w Polsce obowiązkowe, jednak realia rynku są takie, że przedsiębiorstwa, które o nie nie zadbają, nie są konkurencyjne. Podczas transportu, zwłaszcza na duże odległości, wypadki i kradzieże niestety zdarzają się nagminnie i nie da się tego obejść.

Szukasz auta flotowego? Sprawdź nasze propozycje tutaj i tutaj.

Monitoring

Im więcej pojazdów ma firma, tym więcej problemów napotyka na swojej drodze. Jednym z rozwiązań, które okazuje się niezwykle przydatne jeśli chodzi o zarządzanie firmą transportową, jest monitoring GPS. Systemy monitorujące działają na bazie czujników, które wykorzystują dane satelitarne. Dzięki nim możemy nie tylko obserwować pozycję pojazdów znajdujących się setki i tysiące kilometrów od miejsca, w którym znajduje się dyspozytor, ale również w dużym stopniu zautomatyzować proces gromadzenia danych. Założenie monitoringu GPS w Tirach to stosunkowo niewielki wydatek, który okazuje się bardzo opłacalny. Samochody są dzięki niemu znacznie bezpieczniejsze – dyspozytor może na bieżąco weryfikować zgodność z ustalonym wcześniej harmonogramem i w razie potrzeby reagować. W większości przypadków wystarczy kontakt telefoniczny z kierowcą, odstępstwa od harmonogramu zawsze się zdarzają, jeśli jednak kierowca nie odbierze telefonu, to może to już stanowić przesłankę do wezwania policji.

Problemy

Na kogoś, kto zarządza firmą logistyczną, czeka wiele trudnych kwestii do rozwiązania. Transport międzynarodowy oznacza konieczność znajomości przepisów panujących we wszystkich krajach przez które przebiega trasa frachtu i dostosowania się do nich. Np. w ostatnich latach głośno było na temat postawionego przez Niemców wymogu, aby kierowcy którzy przejeżdżają przez ten kraj zarabiali wg niemieckich stawek, co dla polskich firm transportowych byłoby nie do udźwignięcia. Przepisy regulują jednak również inne kwestie, nawet wymaganą wysokość bieżnika i częstotliwość, z jaką pojazdy należy poddawać przeglądowi. Wiele problemów wiąże się również stricte z logistyką, np. transport na teren Skandynawii wiąże się zazwyczaj z koniecznością zakupu miejsca na promie, ponadto w przypadku trasy o długości kilku tysięcy kilometrów trzeba znaleźć parkingi na których kierowca będzie mógł odpocząć.

Strategia

Podczas prowadzenia działalności logistycznej i transportowej ważne jest nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów, ale również opracowanie długofalowej strategii. Konieczne jest zbieranie globalnych danych – którzy kierowcy najczęściej odbiegają od harmonogramu i notują opóźnienia, jakie trasy są najbardziej a jakie najmniej opłacalne, jaki model samochodu ciężarowego psuje się najczęściej a jaki najrzadziej itp. Na podstawie tych danych znacznie łatwiej opracować skuteczny plan działania.

Polecamy: Elektromaniacy i Epasjonaci